سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تضمین حق مردم ایران برای تظاهرات و آزادی بیان شد

1396/10/11 

کاترین ری سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

کاترین ری سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

 

کاترین ری در توئیتر خود نوشت:‌ ما به مانیتور وضعیت در ایران ادامه می‌دهیم. ما انتظار داریم حق مردم برای تظاهرات صلح‌آمیز و آزادی بیان تضمین شود.