دبیرکل سازمان ملل‌متحد رژیم آخوندی را از کشتار قیام‌کنندگان برحذر داشت

1396/10/12 

آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل متحد

آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل متحد

آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل‌متحد روز سه‌شنبه نسبت به قربانیان قیام ایران توسط رژیم آخوندی ابراز تأسف کرد و خواستار آن شد که این رژیم ‹حقوق مردم در برگزاری اجتماعات صلح‌آمیز و آزادی بیان را محترم بشمارد›.

سخنگوی سازمان ملل‌متحد گفت: ‹دبیرکل اخبار مربوط به اعتراضات در چندین شهر ایران را از نزدیک دنبال می‌کند. ما نسبت به از دست رفتن جان مردم متأسف هستیم و امیدواریم که از خشونت ها جلوگیری شود.›

فرهان حق در جلسه توجیهی روزانه سازمان ملل‌متحد گفت:‌ ‹ما امیدواریم که حقوق برگزاری اجتماعات صلح‌آمیز و آزادی بیان مردم ایران مورد احترام قرار گیرد›.