حمایت وزیر خارجه سوئد از قیام مردم ایران

1396/10/12 

مارگو والستروم وزیر خارجه سوئد

مارگو والستروم وزیر خارجه سوئد

 

وزیر خارجه سوئد در پیامی در حمایت از قیام مردم ایران، گفت: «تظاهرات در ایران را دنبال می‌کنیم. مهم است که از خشونت بیشتر جلوگیری شود. آزادی اجتماع، یک حق پایه‌یی انسانی است».