حمایت مجدد وزیر خارجه انگلستان از قیام مردم ایران

1396/10/12 

بوریس جانسون

بوریس جانسون

بوریس جانسون وزیر خارجه انگلستان بار دیگر حمایت خود را از قیام مردم ایران اعلام کرد.

بوریس جانسون گفت:‌ دولت انگلستان به‌دقت وقایع ایران را تحت نظر دارد، ما اعتقاد داریم که مردم باید بتوانند از آزادی بیان برخوردار باشند و به تظاهرات مسالمت‌آمیز بپردازند.

وزیر خارجه انگلستان افزود: ما نسبت به از دست رفتن جانها در ایران متأسفیم و خواستار پرهیز از خشونت هستیم.

روز گذشته وزارت‌خارجه نروژ هم به رعایت حقوق مردم برای تظاهرات مسالمت‌آمیز فراخوان داد.

وزارت‌خارجه نروژ گفت:‌ تظاهرات در ایران را با نگرانی عمیقی دنبال می‌کنیم، حیاتی است که حقوق پایه‌یی شهروندان برای تظاهرات مسالمت‌آمیز رعایت شود، باید از خشونت و از دست‌رفتن جانهای بیشتر جلوگیری شود.