حمایت جان بولتون از قیام مردم ایران – «باید هدف ما تغییر رژیم باشد»

1396/10/12 

جان‌ بولتون نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل‌متحد

جان‌ بولتون نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل‌متحد

جان بولتون نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل‌متحد بر حمایت از قیام ایران تأکید کرد و گفت باید هدف ما تغییر رژیم باشد.

وی که روز دوشنبه 11دی 96 با فاکس‌ نیوز مصاحبه می‌کرد از جمله گفت:‌ باید تشخیص دهیم که این تظاهراتها بسیار متفاوت از تظاهراتهای سال 2009 است… تظاهرات در آنزمان بر سر آن بود که چه کسی در رژیم حکومت کند این تظاهراتها در مورد این است که آیا رژیم جان بدر می‌برد یا خیر؟ این امر تظاهراتها را بسیار برای آخوندها تهدید کننده‌تر و خطرناکتر می‌کند و به‌طور قابل ملاحظه‌ای خطرات را افزایش می‌دهد. فکر می‌کنم دونالد ترامپ تا همین جا با حمایت از قیام‌کنندگان نشان داده است که تفاوت عظیمی با دولت اوباما دارد فکر می‌کنم کار بیشتری می‌تواند انجام دهد. بنابراین ما نیاز داریم که کمک کنیم و ما می‌توانیم این را به طرق مختلف انجام دهیم اول این‌که تمامی تحریمهای پیشین علیه رژیم ایران را مجدداً به مورد اجرا گذارد و فشار اقتصادی را روی این رژیم ایجاد کند… . باید… هدف ما تغییر رژیم در ایران باشد.