العربیه: جنبش بزرگی در ایران در حال وقوع است

1396/10/12 

گسترش اعتراضات وقیام مردمی در ایران

گسترش اعتراضات وقیام مردمی در ایران

تلویزیون العربیه در رابطه با قیام مردم ایران مصاحبه‌یی با حسن هاشمیان تحلیلگر امور ایران انجام داده است.

العربیه می‌پرسد:‌ آیا از نظر شما این تظاهرات شروع جنبش بزرگی در ایران است یا تنها ابراز خشم مردم است؟ 

حسن هاشمیان: فکر می‌کنم که این شروع یک تغییر پایه‌یی برای بسته شدن کتاب خونین ولی‌فقیه و رژیم عمامه‌دار حاکم بر ایران است

از نظر قانونی این رژیم سرنگون شده به حساب می‌آید. این رژیم به مردم ایران هیچ چیز نداده، این رژیم اموال مردم را غارت کرده و تنها کشته و ویران کرده است

العربیه: در سال ۸۸ یک جنبش مردمی بزرگ بود. رژیم ایران این جنبش را سرکوب کرد. چرا این بار این جنبش تفاوت دارد؟ 

حسن هاشمیان: من در سال ۸۸ جزو کسانی بودم که به خیابانها آمدم. دانشجویان هم در اماکن دیگر به خیابانها آمدند. سه روز بعد از اعلام نتیجه دروغین انتخابات، میلیونها نفر به خیابانها آمدند. تفاوت این است که الآن رهبری صحنه نه اصلاح‌طلب است و نه اصول گرا

الان رژیم حاکم شوکه شده و وحشت کرده مخصوصاً از نقش شبکه‌های اجتماعی به این دلیل مجبور می‌شود اینستاگرام و تلگرام را تعطیل کند.

این رژیم می‌داند که نامشروع است و با خرابکاران روبه‌رو نیست بلکه با کل مردم روبه‌روست.