ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه:‌ در کنار مردم ایران علیه رژیم آخوندی هستیم

1396/10/12 

ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه

ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه

ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه روز ۲شنبه ۱۱دی ۹۶با صدور بیانیه‌یی رسمی از قیام مردم ایران در برابر رژیم آخوندی حمایت کرد.

این ائتلاف در بیانیه خود نوشت:‌
ما تأکید می‌کنیم که جنایات و سرکوب رژیم ایران علیه معترضان به هیچ جا نمی‌رسد. این رژیم آزادی بیان و آزادی اعتقاد را به نام « مقاومت» سرکوب می‌کند و هر نظر مخالفی را خائن می‌نامد و روشنفکران و شخصیات ملی مخالف را به زندان می‌اندازد و در زندانهای خود شکنجه می‌کند و از هر تغییر مثبت در سیاست داخلی و خارجی خود عاجز است و الآن کشورش را به‌ سوی فاجعه‌ای مثل فاجعه کل منطقه می‌برد که همه اینها در نتیجه سیاستهای جنایتکارانه و سعی این رژیم در گسترش تروریسم است.

ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه همبستگی خود را با قیام مردم ایران اعلام می‌کند. مردم ایران سالیان سال در زیر ظلم استبداد و فساد این رژیم بوده‌اند. رژیمی که سیاستهای دشمنانه در قبال مردم خود و همه خلقهای منطقه داشته است…