آسوشیتدپرس: بزرگترین تظاهرات در ایران

1396/10/12 

گزارش آسوشیتدپرس از قیام مردم ایران

گزارش آسوشیتدپرس از قیام مردم ایران

 

آسوشیتدپرس امروز سه‌شنبه از قیام مردم ایران گزارش داد:‌ «این بزرگترین تظاهرات بعد از انتخابات مورد منازعه در سال 88در ایران است و حالا به روز ششم کشیده شده است.

این اعتراضات روز پنجشنبه در مشهد در اعتراض به مشکلات اقتصادی و گرانی ناگهانی مواد غذایی شروع شد اما به سرعت به سایر شهرها گسترش یافت. برخی اعتراض کنندگان شعار ضدحکومتی و شعارهایی علیه خامنه‌ای سردادند. 
تاکنون صدها نفر دستگیر شده‌ا ند.