پیام مایک پنس معاون رئیس‌جمهور در حمایت از قیام مردم ایران

1396/10/11 

مایک پنس معاون رئیس‌جمهور آمریکا

مایک پنس معاون رئیس‌جمهور آمریکا

 

مایک پنس معاون رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر حمایت خود را از قیام مردم ایران ابراز کرد.

وی در توئیتر خود نوشت:‌ مقاومت جسورانه و فزاینده مردم ایران امروز به همه کسانی که برای آزادی مبارزه می‌کنند امید و ایمان می‌بخشد.

ما آنها را تنها نباید بگذاریم و نخواهیم گذاشت. مادامی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و من معاون رئیس‌جمهور هستم، ایالات متحده آمریکا اشتباه شرم‌آور گذشته را که کناری ایستادند و مقاومت قهرمانانه مردم ایران را که با رژیم بیرحمشان می‌جنگیدند، نادیده گرفتند تکرار نمی‌کنیم.