پیام توئیتری ایوانکا ترامپ در حمایت از قیام ایران

1396/10/11 

حمایت ایوانکا ترامپ از قیام ایران

حمایت ایوانکا ترامپ از قیام ایران

 

ایوانکا ترامپ دختر رئیس‌جمهور آمریکا در پیام توئیتری خود از قیام مردم ایران حمایت کرد و نوشت: «با انگیزه از قهرمانی و شجاعت معترضانِ صلح‌آمیز در ایران، ما بایستی در کنار مردم ایران که جویای آزادی از استبداد هستند، بایستیم».