قيام ايران – تظاهرات سراسری در شهرهاي میهن، درگیری جوانان به پاخاسته با نیروهای سرکوبگر خامنه ای

∑ ادامه قیام مردم ایران در هفتمین روز خود+ فیلم

 ∑ تظاهرات سراسری در شهرهای میهن ششمین روز قیام ایران + فیلم 

 ∑ ايران – تظاهرات سراسری در شهرهاي میهن   ۱۱ دی فیلم

∑ فیلم های جدید از قیام مردم در روز ۹ دیماه 1396 شهرهای مختلف

∑ قیام مردم دلیر کرمانشاه ۸ دیماه، فیلم