حمایت دولت آلمان از قیام مردم ایران

1396/10/11 

وزارت خارجه آلمان

وزارت خارجه آلمان

دولت آلمان از قیام مردم ایران حمایت کرد و رژیم ایران را به رعایت حقوق تظاهرکنندگان فراخواند. آلمان یادآوری کرد حق تظاهرات و بیان از حقوق بنیادی هستند و رژیم ایران باید به آن احترام بگذارد.
 
 حمایت دولت آلمان از خواست مشروع تظاهر کنندگان مخالف رژیم ایران
حمایت دولت آلمان از خواست مشروع تظاهر کنندگان مخالف رژیم ایران
دولت آلمان اعلام کرد: رژیم ایران را به رعایت حقوق تظاهرکنندگان مخالف رژیم فرا می‌خوانیم

وزارت‌خارجه آلمان در پاسخ به خبرگزاری آلمان درباره قیام مردم ایران گفته است مقامهای این کشور تحولات ایران را به‌دقت دنبال می‌کنند.

تاکنون علاوه بر دولت آمریکا، دولتهای کانادا و انگلستان هم حمایت خود را از قیام مردم ایران اعلام کردند.