بیانیه نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد در حمایت از قیام مردم ایران

1396/10/10 

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد

 

نیکی هیلی امروز 10دی در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد:
در سال جدید امیدها و دعاهای ما با میلیونها نفر از مردمی است که از دولتهای سرکوبگر در کره شمالی، ونزوئلا و کوبا و به‌خصوص در ایران به‌طور وحشتناکی رنج می‌برند، جایی که مردم ایران که مدتهاست سرکوب شده‌اند اکنون صدای خود را باز می‌یابند.رژیم ایران توسط شهروندان خود به آزمایش کشیده می‌شود. ما برای آزادی و حقوق‌بشر دعا می‌کنیم که پیروز می‌شوند.