قیام ایران – تظاهرات گسترده روز شنبه در تهران، کرمانشاه، شهر کرد و ..

تهران: میدان انقلاب صدها تن از مردم تهران در تظاهرات امروز شنبه ۹ دی به صحنه آمده و شعارهای ”ایرانی باغیرت حمایت حمایت” و ”مرگ بر دیکتاتور” سر میدهند.

شعار مرگ بر دیکتاتور دانشجویان دانشگاه تهران

شهرکرد: مزدوران رژیم با جوانان شجاع شهرکرد در خیابان موسوم به کاشانی که دست به تظاهرات زده بودند درگیر شده اند و برخی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. مردم با مزدوران به مقابله برخاسته و برای نجات دستگیرشدگان با مزدوران درگیر شدند.

کرمانشاه: مسدود کردن ابتدای بلوار بهشتی توسط مردم. مردم تابلوها و سطل آشغال را به وسط خیابان ریخته و مسیر را بسته اند.