حمایت کاخ سفید و وزارت‌خارجه آمریکا از قیام مردم ایران

1396/10/9 

سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید - هدر نائرت سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا

سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید – هدر نائرت سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا

 

کاخ سفید از قیام مردم ایران حمایت کرد. سارا سندرز، سخنگوی کاخ سفید شب گذشته 8آذر 96 در حساب کاربری خود اعلام کرد: گزارشهایی از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم ایران که از فساد رژیم و به هدر دادن سرمایه‌های کشور برای حمایت مالی از تروریسم در خارج از کشور به ستوه آمده‌اند، منتشر شده است. این رژیم باید به حقوق مردم از جمله حق بیان و ابراز عقایدشان احترام بگذارد. جهان نظاره‌گر است.

هدر نائرت سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا نیز در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد: ‌گزارشاتی را دنبال می‌کنیم که از چندین اعتراضات صلح‌آمیز توسط شهروندان ایران در شهرهای سراسر ایران رسیده‌اند. آمریکا قویاً دستگیری تظاهرکنندگان صلح‌جو را محکوم می‌کند. ما از تمامی کشورها می‌خواهیم که علناً از مردم ایران و خواستهای آنان برای حقوق اولیه و پایان دادن به فساد حمایت کنند.