تهران – تظاهرات دانشجویان؛ درب ورودی دانشگاه تهران ۹دی + فیلم

1396/10/9 

دانشجویان دانشگاه تهران - مرگ بر دیکتاتور

دانشجویان دانشگاه تهران – مرگ بر دیکتاتور

دانشجویان دانشگاه تهران امروز شنبه 9 دی 96 به قیام مردم ایران پیوستند و شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» سر دادند. تجمعات تا شب ادامه دارد.
دانشجویان همچنین شعار می‌دادند: مرگ بر دیکتاتور.