تظاهرات مردم تهران در میدان انقلاب با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم

1396/10/9
 
 

تظاهرات جوانان تهران در میدان انقلاب

تظاهرات جوانان تهران در میدان انقلاب

 

مردم تهران قیام و تظاهرات خود را امروز شنبه 9 دی 96 در همبستگی با دیگر استانها و شهرها با شعار ایرانی با غیرت حمایت حمایت و نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، در میدان انقلاب آغاز کردند.