خانه » آخرین خبر » تجمع اعتراضی هزاران تن در مشهد با شعار مرگ بر دیکتاتور و دیگر شهرها بیرجند ،نیشابور ، + فیلم

تجمع اعتراضی هزاران تن در مشهد با شعار مرگ بر دیکتاتور و دیگر شهرها بیرجند ،نیشابور ، + فیلم