تجمع اعتراضی هزاران تن در مشهد با شعار مرگ بر دیکتاتور و دیگر شهرها بیرجند ،نیشابور ، + فیلم

بنا‌ به گزارشهای دریافتی صبح امروز پنجشنبه 7دی هزاران تن از مردم و غارت‌شدگان در مشهد در اعتراض به گرانی‌هایی که زندگی مردم را با مشکل روبه‌رو ساخته است؛ مقابل شهرداری رژیم در این شهر تجمع کردند.