ایران:‌ تظاهرات در شهرهای نیشابور، کاشمر، شاهرود، بیرجند و نو شهر و یزد

1396/10/7
اطلاعيه شوراى ملى مقاومت ايران
قیام نه به گرانی شماره ۳:

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

همزمان با قیام مشهد، مردم شهرهای نیشابور، کاشمر، شاهرود، بیرجند و نوشهر و یزد نیز در اعتراض به گرانی و شرایط طاقت‌فرسای معیشتی دست به تظاهرات زدند.

مردم مشهد در مسیر تظاهرات هنگام عبور از باغ نادری در مقابل یورش پاسداران و نیروهای گارد ضدشورش و تیراندازی آنها شعار می‌دادند:‌ «توپ، تانک فشفشه دیگر اثر نداره».

فرماندار مزدور مشهد اعتراض مردم به ستوه آمده مشهد را «تجمع غیرقانونی که مجوزی از قبل برای آن صادر نشده بود» خواند و گفت: تعدادی از افرادی که قصد تعرض به اموال عمومی و تخریب آنها را داشتند توسط مأموران نیروی انتظامی بازداشت شدند.

بیش از هزار تن از مردم نیشابور با شعارهای «ما اعتراض داریم به قیمتهای بالا»، «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» و «سوریه رو رها کن فکری به‌حال ما کن» و «مفسد اقتصادی اعدام باید گردد» دست به اعتراض زدند. آنها با شعار «ای جوان ایرانی بلند شو بلند شو» جوانان را به قیام و پیوستن به اعتراضات دعوت می‌کردند.

در کاشمر مردم شعار می‌دادند: «غیرت هر ایرانی مرگ بر گرانی».

در بیرجند صدها تن از مردم در تظاهرات اعتراضی خود خواهان استعفای دولت روحانی شده و شعارهای مرگ بر روحانی. مرگ بر گرانی، مرگ بر تورم، مرگ بر دروغگو سر دادند.

در یزد نیز مردم معترض علیه گرانی در خیابان مجاهدین این شهر دست به تظاهرات‌زده و علیه کارگزاران حکومتی و گرانی شعار دادند.

خانم مریم رجوی با درود به قیام‌کنندگان از عموم مردم به‌ویژه جوانان خواست به قیام «نه به گرانی» بپیوندند. وی قیام امروز را مبین خواست عموم مردم برای سرنگونی رژیم آخوندی توصیف کرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت
۷دی ۱۳۹۶ (۲۸دسامبر ۲۰۱۷)