هواپیمایی الاتحاد پروازهای مسیر ابوظبی-تهران را تعلیق خواهد کرد

1396/9/29 

هواپیمایی اتحاد

هواپیمایی اتحاد

 

شرکت هواپیمایی الاتحاد اعلام کرد که پروازهای خود را میان ابوظبی و تهران، از 24ژانویه 2018 (چهارم بهمن) تعلیق خواهد کرد. این شرکت هم‌چنین اعلام کرد پروازهای خود را از 4دی تا سوم بهمن از هفته‌یی پنج پرواز به هفته‌یی دو پرواز کاهش خواهد داد.