نیکی هیلی: موشکهایی که به جانب عربستان شلیک می‌شود از ایران می‌آیند

1396/9/28 

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد

نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل‌متحد در جلسه شورای امنیت سازمان ملل‌متحد گفت:‌ موشکهایی که به جانب عربستان شلیک می‌شود از ایران می‌آیند. موشک شلیک شده علیه عربستان در روز سه‌شنبه هم تماماُ علائم حملات قبلی را که از تسلیحات تأمین شده توسط رژیم ایران استفاده شده بود دارا است. شواهد بسیاری وجود دارد که دخالت رژیم ایران و قاچاق تسلیحات و موشک به حوثی‌ها را اثبات می‌کند. باید شلیک موشک توسط شبه‌نظامیان حوثی به عربستان را متوقف کرد.

وی افزود:‌ رژیم ایران درگیریها در منطقه را افزایش می‌دهد و به آنها دامن می‌زند.

سفیر مصر در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت گفت: ما از رژیم ایران می‌خواهیم تا هر اقدامی را که درگیریها در منطقه را شعله‌ور می‌سازد متوقف کند.