درگیری مأموران سرکوبگر یگان ویژه با مردم روستای بهارلو در قروه

1396/9/29 

درگیری ماموران سرکوبگر یگان ویژه با مردم روستای بهارلو در قروه

درگیری ماموران سرکوبگر یگان ویژه با مردم روستای بهارلو در قروه

مردم روستای بهارلو در قروه در استان کردستان، روز چهار‌شنبه ۲۹آذرماه ۹۶ در اعتراض به چپاول معدن طلای ساری گونی توسط کارگزاران دزد آخوندی با مأموران سرکوبگر یگان ویژه درگیر شدند. این معدن توسط اهالی روستای بهارلو دو روز است که بسته شده است.