تجمع اعتراضی جوانان در خرمشهر + عکس

1396/9/29 

تجمع اعتراضی جوانان در خرمشهر

تجمع اعتراضی جوانان در خرمشهر

 

‌صبح امروز چهار‌شنبه ۲۹آذرماه ۹۶ جوانان بیکار در خرمشهر در اعتراض به بیکاری مقابل فرمانداری رژیم در این تجمع کردند.

روی بنر در دست این جوانان از جمله نوشته است: «با این همه مدارک تحصیلی چرا هنوز بیکاریم
بیکاری در خرمشهر مانند بمب ساعتی است. چرا بومی اخراج و غیربومی استخدام! تبعیض تا کی؟ مسئولان جوابگو باشند. بیکاری مساویست با ناامنی. بیکاری مساویست با اعتیاد و خرمشهری بیکاره غیربومی سر کاره.