تجمعات اعتراضی در تهران، مشهد، خرمشهر، عسلویه، امیدیه، هندیجان، شادگان و قزوین

1396/9/28 

تجمع اعتراضی مرغداران

تجمع اعتراضی مرغداران

اقشار مختلف میهنمان روز سه‌شنبه در شهرهای در تهران، مشهد، خرمشهر، عسلویه، امیدیه، هندیجان، شادگان و قزوین تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

در تهران صدها تن از مرغداران ورشکسته مقابل اداره کشاورزی رژیم در خیابان طالقانی دست به تجمع زده و با نشستن در وسط خیابان و بستن راه، اعتراض خود را به گوش کارگزاران رژیم رساندند. مرغداران ورشکسته با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. یکی از مرغداران در این تجمع سکته کرد.

 

هم‌چنین دویست نفر از کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی که از سراسر کشور به تهران آمده بودند، در مقابل مجلس ارتجاع تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان خواستار تعیین تکلیف وضعیت استخدام خود شدند.

در مشهد غارت‌شدگان مؤسسه بدر توس و کاسپین در اعتراض به چپاول پول‌هایشان توسط این مؤسسه حکومتی مقابل قضاییه آخوندی و بیدادگاه رژیم در خیابان کوهسنگی تجمع کردند.
 
 

در خرمشهر کارگران اخراجی شهرداری برای چندمین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در مقابل دفتر امام جمعه قلابی رژیم در این شهر تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار شدند

در عسلویه کارگران ایذه‌یی پتروشیمی مرجان در اعتراض به پرداخت نشدن 4ماه حقوق عقب افتاده، دست به اعتصاب زدند.

 
 

در هندیجان، شادگان و امیدیه کشاورزان تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان در اعتراض به این‌که از ابتدای سال زراعی تابه‌حال هیچگونه رهاسازی آب برای کشاورزان صورت نگرفته است، تجمع کردند.

 
 
 
 
 
 
در قزوین نیز شهروندان و اهالی کسبه مینو در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کرند و به تغییر کاربری پارک کاسپین به تجاری مسکونی تجمع کردند.