اعلام استراتژی امنیت ملی آمریکا توسط دونالد ترامپ

دونالد ترامپ استراتژی امنیت ملی آمریکا را اعلام کرد. وی که در مرکز رونالد ریگان سخنرانی می کرد تهدیدها و چالشهای پیش روی آمریکا را برشمرد.

وی از جمله گفت:‌
برای مقابله با رژیم ایران و بستن راه آن برای کسب سلاح اتمی، من سپاه پاسداران رابخاطر حمایتش از تروریسم، تحریم کردم. من همچنین از تایید توافق با رژیم ایران خودداری کردم.
دونالد ترامپ توافق اتمی با رژیم ایران را یک توافق بسیار بد دانست و افزود:
بدنبال سفرم به خاورمیانه، کشورهای خلیج فارس و سایر کشورهایی که عمدتا اسلامی هستند به هم پیوستند تا با ایدئولوژی اسلامگراهای افراطی و منابع مالی تروریستی آنها بجنگند.
رئیس جمهور آمریکا ضمن تأکید بر مقابله با رژیمهای یاغی افزود: استراتژی ما خواستار غلبه بر تروریسم اسلام گرا و تفکر بنیادگرایی است.