وال استریت ژورنال: نمایش موشک ها و تسلیحات رژیم ایران اثبات کننده دخالت فزاینده این رژیم در خاورمیانه است

1396/9/26 

نیکی هیلی

نیکی هیلی

 

وال استریت ژورنال درباره کنفرانس مطبوعاتی نیکی هیلی نوشت:‌آمریکا برای اولین بار علناً موشک ها و پهپادها و سایر تسلیحات رژیم ایران را به نمایش گذاشت که اثبات کننده دخالت افزایش یابنده رژیم ایران در خاورمیانه است. 
وال استریت ژورنال افزود:‌ مقامهای آمریکایی به اجزایی از تسلیحات به نمایش گذاشته شده اشاره کردند که اثبات کننده آن است هر یک از آنها توسط یکی از ۸شرکت صنعتی دولتی رژیم ایران ساخته شده بود. هر یک از این شرکتها بنا‌ به گفته وزارت دفاع آمریکا مرتبط با وزارت دفاع رژیم ایران و آژانس لجستیکی نیروهای مسلح آن است که بازوی این وزارتخانه است.
مقامهای وزارت دفاع آمریکا گفتند این تسلیحات نقش رژیم ایران در دامن زدن به بی‌ثباتی در منطقه را اثبات می‌کند و ما بدینوسیله اولین گام مهم را برای نشان‌دادن طیفی از اعمال تهدیدآمیزرژیم ایران برداشتیم.