دستگاه قضایی فرانسه قصد محاکمه شرکت نفتی توتال را دارد

1396/9/26 

شرکت توتال

شرکت توتال

 

دستگاه قضایی فرانسه قصد محاکمه شرکت نفتی توتال را به اتهام فساد در قراردادهای نفتی و گازی با رژیم ایران را دارد. در پاریس اعلام شد که دادگاه شرکت توتال از روز ١١ اکتبر سال ٢٠١٨ (190مهر 97) آغاز خواهد شد. به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه این پرونده مربوط به دهه ١٩٩٠ میلادی است به پرداخت ٣٠ میلیون دلار رشوه مربوط می‌شود. این مبلغ در جهت تسهیل امضای دو قرارداد، در شرایطی که رژیم ایران تحت تحریم آمریکا قرار داشت پرداخت شده است. قرارداد اصلی که معادل ٢ میلیارد دلار بوده در ٢٨سپتامبر سال ١٩٩٧بین شرکت ملی نفت ایران و گروهی متشکل از توتال فرانسوی، گازپروم روسی و پتروناس مالزیایی به امضا رسید. هدف قرارداد، بهره‌برداری از بخشی از میدان گازی پارس جنوبی بوده است. توتال چهار سال پیش نیز به اتهام معامله با رژیم ایران در زمان تحریم‌های آمریکا، به پرداخت ۴٠٠ میلیون دلار جریمه محکوم شد. قرارداد دوم در ١۴ژوئیۀ ١٩٩٧بین شرکت توتال و یک شرکت سوئیسی – انگلیسی به اسم بَستون لیمیتد (Baston Limited) امضا شده و به بهره‌برداری از میدانهای نفتی الوند و اسفند، واقع در نزدیکی جزیرۀ سیری مربوط بوده است. اما ظاهراً این شرکت اخیر فقط نقش واسطه را به عهده داشته. در سال ٢٠٠۶، کریستوف دومارژوری مدیرعامل توتال به اتهام ارتشاء و اعمال فاسد در رابطه با ‹مؤسسات دولتی خارجی› به دادگاه فراخوانده شد ولی کشته شدن وی در حادثۀ هواپیمای فرودگاه مسکو در سال ٢٠١۴، رسیدگی به پرونده را ناتمام گذاشت. به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه رشوه پرداخت شده از سوی توتال با واسطگی باستون لیمیتد به دوبی می‌رسیده و در آنجا به حسابهای بانکی پسر رفسنجانی واریز می‌شده است.