العربیه انگلیسی:‌ رژیم ایران بر پایه سرکوب داخلی و صدور تروریسم بنا شده است

1396/9/22 

جنبش دادخواهی

جنبش دادخواهی

 

العربیه طی مقاله‌یی در بخش انگلیسی خود با عنوان از نقض حقوق‌بشر تا دخالتهای خطرناک رژیم ایران نوشت:‌ «رژیم ایران از روز اول بر پایه سرکوب داخلی و صدور تروریسم و با دیدگاههای مذهبی ارتجاعی بنا شده است.
گسترش افراط‌گرایی و بنیادگرایی اسلامی هم‌چنان یک سیاست اساسی استراتژی این رژیم است و همه اینها در قانون اساسی این رژیم هک شده است… سیستم قضایی رژیم ایران غیرقابل مقایسه با هر جایی است و وزیر دادگستری کنونی آن، علیرضا آوایی، از سال 2011 به‌دلیل نقض حقوق‌بشر در فهرستهای متعدد تروریستی قرار گرفته است. آوایی هم‌چنین به‌خاطر نقش برجسته‌ای که در قتل‌عام سال ۱۹۸۸که بیش از 30000زندانی سیاسی اعدام شدند شناخته می‌شود… عمدتاً اعدام شدگان از اعضا و هواداران اپوزیسیون اصلی ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.