تجمع اعتراضی معلمان حق‌التدریسی در تهران و اردکان

1396/9/21
 
 

تجمع اعتراضی معلمان حق‌التدریسی در مقابل مجلس ارتجاع

تجمع اعتراضی معلمان حق‌التدریسی در مقابل مجلس ارتجاع

امروز سه شنبه 21آذرماه معلمان حق‌التدریسی در مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند و خواستار استخدام رسمی شدند.

همزمان با تهران، در اردکان نیز صبح امروز جمعی از زنان معلم حق‌التدریسی در اعتراض در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

 

آنان نیز خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی خود شدند.