اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه برای چهارمین روز متوالی

1396/9/21 

اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه برای چهارمین روز متوالی

اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه برای چهارمین روز متوالی

 

امروز سه‌شنبه ۲۱آذر اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده به روز چهارم کشید. کارگران در محوطه کارخانه تجمع کرده‌اند و از رفتن به‌سر کار خودداری می‌کنند.