تشنج در مجلس ارتجاع بر سر ارائه لایحه بودجه سال ۹۷توسط آخوند روحانی

1396/9/20 

آخوند روحانی

آخوند روحانی

 

آخوند روحانی لایحه بودجه سال 97رژیم را برای بررسی و تصویب به مجلس ارتجاع ارائه داد. در این لایحه قیمت نفت 55دلار برای هر بشکه و نرخ ارز 3500تومان محاسبه شده است. در حال حاضر هر دلار در تهران با قیمت 4217تومان خرید و فروش می‌شود.

به گزارش رسانه‌های حکومتی در لایحه بودجه سال ۹۷با کاهش بودجه یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها به ۲۳هزار میلیارد تومان، عملاً پیشنهاد حذف یارانه بیش از ۳۰میلیون نفر مطرح شده است.

آخوند روحانی هنگامی که ریزش ساختمانهای مسکن مهر را به گردن دولت احمدی‌نژاد انداخت، مجلس رژیم متشنج شد. خبرگزاری حکومتی فارس نوشت: مجلس زمانی که روحانی گفت: احداث مسکن مهر با وجود بافت فرسوده شهری اشتباه بود؛ با فریادهای اعتراضی اعضای مجلس مواجه شد. به‌طوری که برخی از نمایندگان معترض با فریاد «دو دو» با نظر وی مخالفت کردند. برخی دیگر نیز با صدای بلند از وی می‌خواستند که مسکن مهر را تکمیل کند، نه این‌که با آن مخالفت ورزد.