پیام دکتر محمد ملکی بمناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو

دکتر محمد ملکی نخستین رییس دانشگاه تهران بعد از انقلاب ضد سلطنتی، طی یک پیامی روز دانشجو را به تمام دانشجویان ایران تبریک گفت و آنان را به اتحاد و همبستگی با یکدیگر فراخواند.

دکتر ملکی دانشجویان را به مقاومت در برابر فشارها و محدودیتهای حاکمان و ایستادگی برسر منش و اصالت دانشجویی و مبارزه برای آزادی که دانشجویان را پرچمدار مبارزات اجتماعی می کند فراخواند و تاکید کرد: من امیدوارم که دانشجویان مجددا به منش اصلی دانشجویی بازگردند، از چیزی نترسند و مطمئن باشند که اگر با هم متحد شوند پیروز خواهند شد.