پارلمان اروپا، کنفرانس در آستانه روز جهانی حقوق‌بشر با حضور مریم رجوی

1396/9/16

مریم رجوی در پارلمان اروپا

مریم رجوی در پارلمان اروپا

بروکسل – پارلمان اروپا
کنفرانس در آستانه روز جهانی حقوق‌بشر
با حضور مریم رجوی
سخنرانیهای نمایندگان پارلمان اروپا از کشورها
و گروه‌های مختلف سیاسی و پارلمانی
محکومیت موج اعدامها و نقض حقوق‌بشر در ایران
و دخالتهای تروریستی فاشیسم مذهبی در منطقه
بروکسل – پایتخت بلژیک و مقر اتحادیه اروپا – چهارشنبه ۱۵آذر 96 (ششم دسامبر 2017) – رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی، برای شرکت در کنفرانسی که توسط گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد در آستانه روز جهانی حقوق‌بشربرگزار شد، شرکت کرد.
خانم رجوی در هنگام ورود به مقر پارلمان اروپا در بروکسل، مورد استقبال نایب‌رئیس پارلمان اروپا ریچارد چارنسکی و هیأتی از نمایندگان برجسته پارلمان اروپا و اعضای گروه دوستان ایران آزاد به ریاست ژرار دوپره وزیر دولت و نماینده پارلمان اروپا از بلژیک، قرار گرفت:گروه پارلمانی دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا که طی فعالیتهای مستمر خود درسالهای گذشته از حمایت صدها نماینده پارلمان اروپا از کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا و از گروهها و گرایشهای سیاسی مختلف پارلمان- چه در اجلاسیه‌های رسمی پارلمان و چه در برگزاری کنفرانسهای مختلف در بروکسل و استراسبورک، برخوردار بوده است، کنفرانس ۶دسامبر ۲۰۱۷ را در آستانه روز جهانی حقوق‌بشر و سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر که در ۱۰دسامبر ۱۹۴۷در مجمع عمومی ملل‌متحد به تصویب رسید، برگزار کرد.
این کنفرانس هم‌چنین در شرایطی برگزار می‌شود که جنبش دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی پس از ۲۹سال به گزارشهای رسمی ملل‌متحد راه یافته و هم در جامعه ایران و هم درسطح بین‌المللی در کانون توجهات و کارزارهای حقوق‌بشری قرار گرفته است.در کنفرانس پارلمان اروپا، سایر سخنرانان شامل شخصیتهای سیاسی و نمایندگان این پارلمان، از جمله ریچارد چارنسکی و پاول تلیشگا دو نایب‌رئیس پارلمان اروپا و هم‌چنین ژرارد دو پره، آنتئامک اینتائر، هاینس بکر، تونه کلام، آنا فوتیگا، آنا زابورسکا و استراون استیونسون ضمن محکوم‌کردن موج اعدامها و جنایات حکومت آخوندی علیه مردم ایران و هم‌چنین دخالتهای تروریستی و ثبات زای آن در منطقه، بر لزوم اتخاذ یک سیاست قاطع از سوی اتحادیه اروپا و مشروط‌کردن روابط با رژیم آخوندی به توقف اعدامها و اعمال تحریم‌های فراگیر بر سپاه پاسداران تأکید کردند.
سخنرانان کنفرانس ۶دسامبر در پارلمان اروپا، دفاع از حقوق‌بشر و اعلامیه جهانی حقوق‌بشر بدون پرداختن به رژیمی که در قطعنامه‌های مکرر ملل‌متحد به‌خاطر نقض حقوق‌بشر محکوم شده را فاقد معنا دانسته و ضمن انتقاد از سیاست مماشات و و نادیده گرفتن ارزشهای حقوق‌بشری و دموکراتیک مردم اروپا، حمایت نمایندگان پارلما اروپا را از جنبش دادخواهی قتل‌عام 67، مورد تأکید قرار دادند و خواهان تشکیل کمیته تحقیق بین اللملی و محاکمه سران رژیم به‌خاطر جنایت علیه بشریت در کشتار جمعی ۳۰هزار زندانی سیاسی شدند.
سخنرانان ضمن اشاره به موقعیت بحرانی دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم برایران، خواهان حمایت از مقاومت سازمانیافته مردم ایران و اهداف آلترناتیو دموکراتیک برای برقراری آزادی و دموکراسی شدند.
گزارشهای مشروح کنفرانس در پارلمان اروپا با حضور رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، متعاقباً در سایت مجاهد درج خواهد شد.