بزرگداشت ۱۶آذر در شهرهای میهن؛ دانشجو بیدار است از دیکتاتور بیزار است + فیلم و عکس

 1396/9/15
 
فعالیت هواداران مجاهدین بمناسبت 16آذر روز دانشجو

فعالیت هواداران مجاهدین بمناسبت 16آذر روز دانشجو

 

فعالیت هواداران مجاهدین در شهرهای میهن به مناسبت 16 آذر روز دانشجو
گل گذاری بر مزار 3شهید 16آذر سال 1332
گرامیداشت 1000دانشجوی شهید به دست استبداد مذهبی
مریم رجوی: درس اول درس آزادی است
دانشگاه کرمانشاه، دانشگاه صنعتی شریف و دیگر دانشگاهها و شهرهای میهن:
«دانشجو بیدار است از دیکتاتور بیزار است»
«نه جلاد نه شیاد مرگ بر خامنه ای»
«دانشگاه سنگر آزادی».