اعلام اعتصاب‌غذای دانشجویان در روز دانشجو

1396/9/16 

دانشجویان دانشگاه نفت آبادان

دانشجویان دانشگاه نفت آبادان

 

امروز ۱۶آذر روز دانشجو ، دانشجویان دانشگاه نفت آبادان دست به اعتصاب‌غذا زدند.

دانشجویان اعلام کردند در اعتراض به بی‌توجهی کارگزاران رژیم به خواسته‌های‌شان و عدم استخدام آنها، امروز در روز دانشجو دست به اعتصاب‌غذا می‌زنند.

خاطرنشان می‌شود دانشجویان صنعت نفت اکنون وارد سومین هفته اعتراضات خود می‌شون