آسوشیتدپرس: وزیر مشاور عربستان، رهبری کارزار علیه رژیم ایران را به‌عهده دارد

 1396/9/8 

ثامر السبهان وزیر مشاور در دولت عربستان

ثامر السبهان وزیر مشاور در دولت عربستان

آسوشیتدپرس روز چهارشنبه 8آذر با عنوان: «وزیر مشاور عربستان، رهبری کارزار علیه رژیم ایران را به‌عهده دارد» نوشت:‌ «ولیعهد قدرتمند عربستان متکی به یک هسته مرکزی کوچک از مشاوران اش است که هیچ‌کدام به نسبت ثامر السبهان دارای مواضع قاطع علیه رژیم ایران نیست.

ثامر السبهان، وزیر مشاور در دولت عربستان و عضو قدرتمند این دولت سیاستهای قاطع علیه رژیم ایران را پیش می‌برد.