وزیر فرهنگ و تبلیغات عربستان: رژیم ایران حامی شماره یک و بنیانگذار و پدر معنوی تروریسم است

1396/9/7 

عواد بن صالح العواد، وزیر فرهنگ و تبلیغات عربستان

عواد بن صالح العواد، وزیر فرهنگ و تبلیغات عربستان

 

عواد بن صالح العواد، وزیر فرهنگ و تبلیغات عربستان گفت رژیم ایران حامی شماره یک و بنیانگذار تروریسم است. وی که روز سه‌شنبه هفتم آذر در اجلاس دفتر اجرایی وزیران تبلیغات عرب سخنرانی می‌کرد، خواستار تشریک مساعی برای مقابله با گروه‌های تروریستی شد.

وزیر فرهنگ و تبلیغات عربستان گفت: رژیم ایران اولین حامی، بنیانگذار و پدر معنوی تروریسم است. رژیم ایران عملیات تروریستی را از عملیات فردی به‌عملیات سازمانیافته همراه با حمایت نظامی، مالی، اطلاعاتی و تبلیغاتی ارتقاء داده است. هدفش این است که بر روی کشورهای عربی سلطه سیاسی داشته باشد.