درگیری غارت‌شدگان خشمگین با مأموران انتظامی در اهواز + فیلم

1396/9/6 

درگیری غارت‌شدگان خشمگین با مأموران انتظامی در اهواز

درگیری غارت‌شدگان خشمگین با مأموران انتظامی در اهواز

 

غروب روز دوشنبه 6 آذر 96، غارت‌شدگان مؤسسه‌های وابسته به سپاه در اهواز در مقابل منزل آخوند جزایری امام جمعه رژیم و نماینده ولی‌فقیه ارتجاع در خوزستان تجمع کردند و با مأموران سرکوبگر درگیر شدند.