کمک مالی ریاض به سازمان ملل‌متحد برای مقابله با تروریسم

1396/9/5 

نشست وزاری دفاع عضو کشورهای ائتلاف اسلامی ضدتروریسم

نشست وزاری دفاع عضو کشورهای ائتلاف اسلامی ضدتروریسم

 

عربستان 110میلیون دلار در اختیار مرکز فعالیتهای ضدتروریستی وابسته به سازمان ملل‌متحدقرار داد. احمد الخلیفی رئیس بانک مرکزی عربستان طی سخنانی در نشست وزاری دفاع عضو کشورهای «ائتلاف اسلامی ضدتروریسم» در ریاض گفت: «به‌عنوان بزرگترین حامی مرکز فعالیتهای ضدتروریستی سازمان ملل 110میلیون دلار به آن کمک کردیم». وی افزود: این نشست برای مبارزه با تروریسم و هماهنگی جهت خشکاندن منابع مالی تروریستها حائز اهمیت بسیاری است. نخستین نشست وزرای دفاع کشورهای عضو «ائتلاف نظامی اسلامی ضدتروریسم» روز یکشنبه در عربستان آغاز شد. گفتنی است این ائتلاف در 14دسامبر 2015به رهبری عربستان سعودی و با مشارکت 41کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مالزی و مصر تشکیل شد.