مقاومت ایران جنایت تروریستی در سینا و کشتار صدها نمازگزار بی‌دفاع را قویاً محکوم می‌کند

 1396/9/3

اطلاعيه شوراى ملى مقاومت ايران

 

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران

مقاومت ایران جنایت ضداسلامی و ضدانسانی تروریستی در شمال شبه جزیره سینا علیه نمازگزاران بی‌دفاع را که تاکنون ۲۳۵قربانی و شمار زیادی مجروح به جای گذاشته است به‌شدت محکوم می‌کند و عمیقترین تسلیتهای خود را به مردم و دولت مصر و به‌ویژه به خانواده‌های قربانیان تقدیم می‌کند و برای مجروحان از خداوند بزرگ شفای عاجل مسئلت دارد.

جنایت فجیع علیه بشریت در شبه جزیره سینا، آنهم علیه نمازگزاران، یک بار دیگر نشان داد که تروریسم جنایتکارانه تحت باندرول اسلام چه در لباس شیعه و چه در لباس سنی نه تنها هیچ ربطی به اسلام ندارد بلکه رو‌در‌روی تعالیم عالیه آن است.

مردم ایران که چهار دهه است با تروریسم و بنیادگرایی چنگ در چنگ هستند و ۱۲۰هزار تن از فرزندانشان به دست تروریستهای حاکم بر ایران اعدام شده‌اند، درد و رنج مردم مصر را به خوبی احساس می‌کنند و در آن سهیم هستند.

این تروریسم ضدبشری در ابعاد امروزی‌اش با روی کار آمدن فاشیسم دینی در ایران در سال ۱۹۷۹ بارز شده است و چهار دهه است که نظام ولایت‌فقیه حاکم بر ایران به‌طور عملی پایتخت صدور تروریسم و بنیادگرایی و مشوق، مروج، آموزش دهنده و صادر‌کننده و زمینه‌ساز تروریسم است و کلیه جریانهای تروریستی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این مرکز جنایت ارتباط دارند. این رژیم از آن دسته از کشورهای منطقه که رابطه نزدیکی با آنها دارد برای توسعه و گسترش تروریسم و بنیادگرایی سوء‌استفاده می‌کند. برای پایان دادن به این چرخه خون و وحشت بایستی آن را در کانونش در تهران تحت حاکمیت ملایان در هم شکست.

شورای ملی مقاومت ایران- کمیسیون خارجه
۳آذر ۱۳۹۶ (۲۴نوامبر ۲۰۱۷)