روایتی تصویری از وضعیت دالاهو و اهالی آن پس از زلزله کرمانشاه

1396/8/30 

وضعیت وخامت‌بار مردم زلزله‌زده کرمانشاه

وضعیت وخامت‌بار مردم زلزله‌زده کرمانشاه

شهرستان دالاهو در ۹۹کیلومتری کرمانشاه یکی از مناطقی است که در زلزله ۲۱آبان آسیب زیادی دیده است. دویچه وله 30آبان تصاویری از وضعیت وخامت‌بار مردم زلزله‌زده منتشر کرده است. به‌نوشته این منبع:‌ بسیاری از افرادی که خانه‌هاشان را از دست داده‌اند خود دست به کار شده‌ و آوار بر جای مانده از زلزله را سامان می‌دهند. بیشتر مردم محروم این منطقه زندگی خود را با کشاورزی و دامداری می‌گذرانند که آن را هم از دست دادند و باید از صفر شروع کنند.

زلزله کرمانشاه؛ وضعیت دالاهو زلزله کرمانشاه؛ وضعیت دالاهو زلزله کرمانشاه؛ وضعیت دالاهو زلزله کرمانشاه؛ وضعیت دالاهو زلزله کرمانشاه؛ وضعیت دالاهو زلزله کرمانشاه؛ وضعیت دالاهو زلزله کرمانشاه؛ وضعیت دالاهو زلزله کرمانشاه؛ وضعیت دالاهو زلزله کرمانشاه؛ وضعیت دالاهو زلزله کرمانشاه؛ وضعیت دالاهو زلزله کرمانشاه؛ وضعیت دالاهو زلزله کرمانشاه؛ وضعیت دالاهو