فریاد خشم مردم از دغل کاریهای عوامل رژیم و مزدوران سپاه

1396/8/28
 
 

فریاد خشم مردم از دغل کاریهای عوامل رژیم و مزدوران سپاه

فریاد خشم مردم از دغل کاریهای عوامل رژیم و مزدوران سپاه

مردم زلزله‌زده سرپل‌ذهاب نسبت به دزدیها و دغل کاریهای عوامل رژیم و مزدوران سپاه برای کمک رساندن به مناطق زلزله‌زده معترض هستند. آنها می‌گویند چرا خودتان در ویلاهای دو هزار متری زندگی می‌کنید و مردم را توی این قبرها گذاشتید؟ خجالت نمی‌کشید؟ بروید نگاه کنید کارتون گذاشتن روی سقف خونه‌ها.