مردم زلزله‌زده سرپل‌ذهاب به پاسداران: بعد از چند روز، کمک شما را نمی‌خواهیم، بروید بیرون + فیلم

1396/8/28 

اعتراض مردم زلزله زده به پاسداران در سرپل ذهاب

اعتراض مردم زلزله زده به پاسداران در سرپل ذهاب

بنا‌ به گزارشهای دریافتی پس از گذشت چند روز از وقوع زلزله و ویران شدن کل شهر و بدبختی و بی‌خانمانی مردم، سپاه وارد سرپل‌ذهاب شد. اما مردم با قاطعیت گفتند همه بچه‌هایمان زیر آوار مردند، کجا بودید که جرثقیل بیاورید؟ کجا بودید که کمک کنید. حالا ما کمک نمی‌خواهیم، فقط بروید از این‌جا.

یک پاسدار سعی می‌کرد مردم را آرام کند ولی مردم مصیبت دیده با چشم گریان ولی با قاطعیت گفتند بروید، فقط از این‌جا بروید کمک شما را نمی‌خواهیم.