فراخوان به تظاهرات در شهرهای کردستان

 1396/8/27
 
 

فراخوان به تظاهرات در شهرهای کردستان

فراخوان به تظاهرات در شهرهای کردستان

هموطنان زلزله‌زده کرد، در اعتراض به بی‌عملی کارگزاران دزد و غارتگر رژیم در قبال فاجعه زلزله، به اعتراض در میادین اصلی شهرها در روز شنبه فراخوان دادند.

در این فراخوان آمده است: روز شنبه 27آبان ساعت 4بعدازظهر در تمامی شهرهای کردنشین به‌خصوص سنندج، ایلام، مهاباد و ارومیه به‌خاطر بی‌تفاوتی دولت نسبت به زلزله استان کرمانشاه دست به اعتراض می‌زنیم و به میادین اصلی شهرها خواهیم رفت.