تظاهرات مردم زلزله‌زده سنندج

1396/8/27 

تظاهرات مردم سنندج

تظاهرات مردم سنندج

مردم سنندج علیه بی‌عملی رژیم آخوندی در کمک به زلزله‌زدگان تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان یاد یکی از هموطنان خود به نام ابوبکر معروفی را که در جریان کمک به زلزله‌زدگان جان باخت، گرامی داشتند.