عضو کنگره آمریکا: رژیم ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه

1396/7/23 

آدام کینزینگر نماینده جمهوریخواه و عضو کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا

آدام کینزینگر نماینده جمهوریخواه و عضو کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا

یک عضو کنگره آمریکا در مصاحبه با فاکس‌ نیوز می‌گوید رژیم ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه است. این رژیم یک چهارم سربازان آمریکایی در عراق را کشته است.

آدام کینزینگر نماینده جمهوریخواه و عضو کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا: ما باید در قبال رژیم ایران سخت گیری کنیم. تأیید نکردن تبعیت رژیم ایران به ما این امکان را می‌دهد که متحدانمان را دوباره وارد مسیر کنیم تا همراه با ما وارد مذاکرات شوند.

در رابطه با رژیم ایران ما ساخت موشکهای بالستیک را مانند آنچه که در کره شمالی دیدیم می‌بینیم. این موضوع اصلاً در این توافق نیست. من از یکی از شهود دولت در جلسه استماع سؤال کردم. او گفت در شروع مذاکرات به موضوع موشکی پرداختیم. ولی دیدیم که به توافق نخواهیم رسید. بنابراین خارجش کردیم. پس روشن است که باید این را تصحیح کرد. ما باید به مذاکره برگردیم و حفره‌هایی را که در توافق برجام است پر کنیم.

مثلاً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمونه‌های خاک را به‌صورت پستی از ایران دریافت می‌کند. یعنی به آژانس می‌گویند به ما اعتماد کنید خاک مال همین جا است.

به‌خاطر داشته باشید که یک چهارم سربازان آمریکایی که در عراق کشته شدند توسط رژیم ایران کشته شدند. این نکته مهمی است که باید به‌خاطر داشت.

ما بعد از این توافق دیدیم که آنها پول لازم را به دست آوردند که منطقه را بی‌ثبات کنند. بنابراین من هیچ تردیدی در این بحث ایجاد نمی‌کنم که رژیم ایران نیروی اصلی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه است.