نیکی هیلی: رژیم ایران ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ است

 1396/7/5 

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد

 
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد مواضع کشورش را در جریان برگزاری مجمع عمومی ملل‌متحد در نیویورک تشریح کرد. نیکی هیلی:‌ هفته گذشته شما شاهد سخنرانی رئیس‌جمهور آمریکا در مجمع عمومی بودید که فکر می‌کنم قدرت آمریکا را نشان داد. او از تمامی کشورها خواست متحد شوند چرا که ما با رژیمهای یاغی که اساساً کره شمالی و ایران هستند در جنگیم. بسیاری از کشورها پاسخ مثبت دادند. آنها برخورد بسیار مثبت با سخنرانی دونالد ترامپ داشتند. مسأله ایران موضوع بحث در طول هفته بود. همه در مورد ادامه فعالیتهای بی‌ثبات کننده این رژیم در سراسر خاورمیانه صحبت می‌کردند خواه در سوریه یا عراق یا در لبنان و یمن. ما به سیاست خود ادامه می‌دهیم تا مطمئن شویم رفتار خودسرانه این رژیم را متوقف می‌کنیم. در مورد ایران شما چندین راه کار دارید که در حال اجراست. در ۱۵اکتبر پرزیدنت باید تصمیم بگیرد که آیا توافق را تأیید کند یاخیر و این قانون آمریکاست و ربطی به برجام یا توافق با رژیم ایران ندارد. قانون آمریکا، رئیس‌جمهور را ملزم می‌سازد هر 90روز تصمیم بگیرد آیا توافق با رژیم ایران سایر عناصر قطعنامه را که شامل آزمایش موشک بالستیک و قاچاق سلاح و حمایت از تروریسم می‌شود نقض می‌کند یا نه؟ رئیس‌جمهور باید همه آنها را بررسی کند و اگر هنوز فکر می‌کند که این توافق در جهت بهترین منافع آمریکاست آن را تأیید خواهد کرد و اگر او فکر کند که این توافق و وضعیت آن در جهت بهترین منافع مردم آمریکا نیست آن را تأیید نخواهد کرد لذا در آن صورت به کنگره خواهد رفت. او با کنگره کار خواهد کرد چگونه وضعیت را دوباره بررسی کنند.
 
  نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل‌متحد
       بررسى توافق اتمى در كنگره آمریكا
آنچه ما به‌دنبال آن هستیم و بسیار هم منتقد آن هستیم این واقعیت است که قطعنامه 2231 توسط رژیم ایران نقض شده است. دبیرکل گزارشی تهیه کرده بود که می‌گفت آنها تمامی عناصر این قطعنامه را نقض کردند از جمله حمایت از تروریسم، قاچاق سلاح و انجام آزمایشات موشک بالستیک که باید بخاطر‌ همه آنها مورد حسابرسی قرار گیرند. رژیم ایران باید بداند چون توافق اتمی انجام شده اجازه ندارد هر کاری دلش خواست انجام دهد.