مشاور امنیت ملی آمریکا: حمایت گسترده رژیم ایران از سازمانهای تروریستی

 1396/6/26 

ژنرال مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا

ژنرال مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا

ژنرال مک مستر مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه 26شهریور در مصاحبه با فاکس‌ نیوز درباره توافق اتمی رژیم ایران گفت: ‌همان‌طور که رئیس‌جمهور گفتند این بدترین توافقنامه است و پیشاپیش تمامی امتیازها را به رژیم ایران داده است، امتیازهایی که اکنون برای دامن زدن به فاجعه انسانی در خاورمیانه بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. حمایت از سازمانهای تروریستی مانند حزب‌الله، حمایت از نیروهای نیابتی در سوریه… لذا ما باید که طیف گسترده رفتار بی‌ثبات کننده رژیم ایران را تصدیق کنیم و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که این توافق این کار را فراهم کند…
برای مثال برنامه موشکی آنها، شیوه‌یی که آنها این شبکه را باهرچه بیشتر توانمندتر کردن نیروی انهدامی آن به پیش می‌برند تمامی همسایگان خود را به خطر انداخته‌اند.