عطاالله بهمنش که یکی از بهترین مفسران ورزش ایران و مبلغ بسیار توانایی برای کشتی و فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی بود درگذشت.

بهمنش به هنگام تفسیر رادیویی مسابقات چنان به راحتی و سلیس ورزشهای گوناگون را تفسیر می‌کرد که شنونده خود را در فضای زنده مسابقات حس می‌کرد. 
آقای بهمنش به‌عنوان دبیر فدراسیون کشتی ایرانی نیز مسئولیت خود را به‌خوبی انجام داد و فدراسیون کشتی در دوره مدیرت او پیروزیهای چشمگیری به‌دست آورد.
از طرف اعضای کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران در گذشت این مرد بزرگوار را به خانواده و ورزشکاران مردمی و ورزش دوستان ایران تسلیت می‌گویم.
روحش شاد و یادش گرامی باد

کمیسیون ورزش شورای ملی مقاومت ایران
مسلم اسکندر فیلابی
۱۲ تیر ۹۶