اخبار ايران

img

نیکی هیلی: ما در کنار مردم ایران خواهیم ایستاد و هرکاری که بتوانیم برای کمک به آنها خواهیم کرد

ابراز انزجار میشل باشله از نقض حقوق بشر در ایران

میشل باشله: من از اعدام سه زندانی ایرانی کرد عمیقاً منزجر شدم

انتخاب میشل باشله به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
1397/05/20

انتخاب میشل باشله به‌عنوان کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل

————————————

جاوید رحمان: نقض حقوق‌ بشر در ایران ادامه دارد

——————————————

هاشم خواستار به  همراه همسرش  صدیقه  مالکی‌فرد